Information til ryttere, der starter internationale stævner

Stramning af reglerne for transport af Quarter heste i Europa.

24/7-2019

DKQHA har i en årrække udstedt labels påtegnet ”DKQHA Registered Competition Horse” til påsætning i hestepasset. Omtalte label har et nummer skrevet med rød skrift. Med dette har det gennem årene været muligt at embedsdyrlægerne har accepteret at godkende vore heste som registrerede heste, som kan transporteres rundt i Europa uden at skulle gennemføre det mere bureaukratiske og dyre Traces system inklusive føring af logbøger m.v.

Sådan er det ikke længere. Der er som sådan ikke ny lovgivning på området, men den eksisterende lovgivning levner pæne rammer for tolkning, og myndighederne har nu bestemt, at quarter heste med pas fra ikke anerkendte avlsforbund i Europa, - heriblandt Danmark, skal betragtes som ikke registrerede heste. I konsekvens heraf skal vi tage højde for dette, når vi bestiller Kredsdyrlæge/embedsdyrlæge før afrejse til f. eks. Tyskland. Vi skal her anmelde de heste, som skal transporteres som ikke registrerede. 

Vi har forelagt erfaringerne for SEGES til deres vurdering og udtalelse, og de konstaterer, at det er sådan det nu er. 

Lyspunktet i det hele er, at DKQHA umiddelbart efter avlsskuet den 28. juli vil ansøge fødevarestyrelsen om godkendelse som avlsforening, og at en godkendelse forventes inden udgangen af 2019. Takket være det, og hvis alt går som håbet og forventet, bliver det med andre ord kun et halvt års tid, rejsende quarter ejere skal slås med øget bureaukrati og omkostninger.