Westernridning

Westernridning er en stilart for sig selv, som IKKE må forveksles med f.eks. rodeo.

Westernridning har i de seneste år taget meget til i Europa, og der bliver dyrket westernridning på højt plan i mange europæiske lande. Her tager Tyskland en førerstilling, men der bliver mere og mere af den form for ridning i Norden. De disciplinerne, som der til stævnerne konkurreres i, tager deres udgangspunkt i de gamle amarikanske cowboys daglige arbejde bl.a. med kvæget. Man har så taget forskellige elementer ud af dette arbejde og overført dem til ridediscipliner (over 20 forskellige – ikke alle bliver brugt i Europa). Til de normale AQHA stævner, samt til mange All-Breed stævner herhjemme rides der efter AQHA regelbogen. AQHA står får American Quarter Horse Association, og de discipliner, som vi oftest konkurrerer i i Europa er:

HALTER Discipliner:

HALTER:
Halter er en eksteriørbedømmelse af hesten, hvor hestens konformation evalueres ud fra nogle racekarakteristika og idealer. Halterklasser er opdelt i hingste, hopper og vallakker og i aldersgrupper. Hestene showes i en lædergrime fra jorden, så dommerne kan bedømme kvaliteten af hestens bevægelser samt evt. haltheder. Hestene bedømmes ud fra deres balance, bygningsmæssige korrekthed, race- og kønskarakteristika samt graden af hestens muskulatur. Af ovenstående er hestens balance og konformation vigtigst.

 

Foto: Henrik Sewell, www.sewell.dk

PERFORMANCE HALTER:
Performance Halter er en Halter klasse, som kræver at hesten, der showes har optjent enten en Performance eller Racing Register of Merit. En Performance Rom optjenes, når hesten har vundet 10 AQHA point i performanceklasser (rideklasser). Performance Halter deles også op i mares, stallions og geldings.

SHOWMANSHIP AT HALTER:
Denne klasse er kun åben for YOUTH & AMATEUR ryttere. Her vises hesten også i en lædergrime fra jorden. Klassen er designet til at bedømme udstillerens showmanship evner, og dommerne evaluerer groomingen af hesten, samt udstillerens evne og ekspertise til at præsentere hesten på bedst mulige måde. Hver deltager skal udføre et såkaldt pattern (et lille program), der er designet af showmanagementet og godkendt af dommerne. Dommerne ligger stor vægt på præcision og graden af selvtillid vist af equipagen.

 

Foto: Nicole Wilcon, www.ace-photo.com.au

FUTURITY Discipliner: 

TRAIL IN HAND:
Trail in hand er en klasse, der tester hestens manøvredygtighed gennem en "forhindringsbane". Rytteren leder hesten igennem banen fra jorden. Denne forhindringsbane, skal forestille at vise nogle af de vanskeligheder, som en cowboy kunne møde i naturen: det kunne bl.a. være en låge, som rytteren skal åbne, passere og lukke igen, bomme der passeres i walk og jog, en bro hesten skal gå over, og en bakke-øvelse, hvor hesten skal bakke igennem en forhindring. Dommerne bedømmer hestens villighed, lethed og evne til at navigere mellem og over forhindringerne. 

Foto: Henrik Sewell, www.sewell.dk

Longe Line:
Longe line er en disciplin for unge heste. Først vurderer dommerne hestens eksteriør. Herefter fremvises hesten på longe. Man har 90 sekunder til at fremvise hesten i walk, jog og lope på begge volter. Hesten bedømmes desuden for dens villighed og gode manerer. Der gives også en karakter for "cirkel", hvor det vurderes hvor godt hesten fremvises på en cirkel. 

Foto: Henrik Sewell, www.sewell.dk

WESTERN Discipliner:

WESTERN PLEASURE:
Western Pleasure er en af de mest populære AQHA show discipliner der er. Deltagerne konkurrerer på samme tid i arenaen dvs. alle equipagerne er inde på én gang. Hestene skal fremvises i "Walk" (4 taktet skridtbevægelse), "Jog" (2 taktet langsom og afslappet trav) og "Lope" (3 taktet langsom og afslappet galop) på begge volter. Rytterne kan også blive bedt om at vise "Back Up", hvor hesten bakkes eller en "Moderat extension" af gangarterne, hvis dommerne ønsker at se en øgning af de forskellige gangarter. Hestene bedømmes på kvaliteten af deres bevægelser, når de går afslappede i en naturlig balance og for en løs tøjle.

Foto: www.figure-eight-shop.com

WESTERN RIDING:
I denne disciplin bedømmer dommerne hestens evne til at udføre en række galopskift (changementer) samtidig med både for- og bagben så præcist og let så muligt. Der er 4 forskellige forudbestemte patterns, som vælges af showmanagement og dommer fra AQHA regelbogen. Alle patterns indeholder en bom, som både skal passeres i Jog og Lope, samt en række af af kegler, hvorimellem galopskiftene skal ligge. Pattern starter med, at hest og rytter laver overgang fra Walk til Jog til Lope, hvorefter der Lope's gennem resten af pattern, indtil det slutter med en Stop og Back Up manøvre. Der gives plus fra dommerne til den hest, der kan skifte flydende, naturligt og præcist i midten af keglerne gennem pattern.

WESTERN HORSEMANSHIP:
Western Horsemanship er igen en disciplin, der kun er åben for YOUTH og AMATEUR ryttere. Equipagen skal være iklædt western udstyr, og klassen er opdelt i 2 sektioner: den første del består af et forudbestemt pattern designet af showmanagement og godkendt af dommer. Et pattern rides individuelt, og det skal indeholde manøvrer i alle 3 gangarter: Walk, Jog & Lope. Den anden del består, af det der kaldes "Railwork", hvor alle equipagerne er inde sammen i arenaen langs hovslaget. Dommerne fokuserer på rytterens opstilling, sæde og evne til at kontrollere hesten. Plus gives til den equipage, der let og elegant kan gennemføre pattern uden synlig hjælp af hjælperne samt med en hest, der villigt guides gennem pattern.

 

Foto: Henrik Sewell, www.sewell.dk

TRAIL:
Trail er en klasse, der tester hestens manøvredygtighed gennem en "forhindringsbane". Denne forhindringsbange skal forestille at vise nogle af de vanskeligheder, som en cowboy ville kunne komme ud for i sin færden i terrænet. Et trailpattern designes og vælges af showmanagement, samt skal godkendes af dommeren. Der er en række obligatoriske forhindringer herunder: GATE/Låge, som rytteren skal åbne, passere og lukke igen fra hesteryg. Derudover skal der være en række bomme på jorden, som skal passeres i WALK, JOG og LOPE. Disse bomme kan til de meget store stævner være løftet for at øge sværhedsgraden. Der vil også altid være en manøvre, hvor hesten skal bakke, fx igennem et "L". Andre forhindringer, som man kan møde på en trailbane er fx en bro, som skal passeres, eller en postkasse som skal åbnes. Dommerne bedømmer equipagerne på hestens villighed, lethed og evne til at navigere mellem og over forhindringerne.


Foto: Henrik Sewell, www.sewell.dk

REINING:
Reining kaldes for westernridningens "dressur". Der findes 15 forudbestemte AQHA reiningpatterns, som showmanagement kan vælge imellem. Alle patterns indeholder følgende manøvrer: CIRKLER, hvor der rides i store hurtige cirkler og små langsomme, hvor hestens evne til "speed control" samt skifte galop vurderes. SPINS, der dækker over 4 hurtige bagpartsvendinger til venstre og 4 til højre. RUN DOWNS, er en manøvrer hvor hesten viser sin evne til at accelerere fra langsom galop op til tophastighed indenfor få meter, hvorefter hesten skal sætte sig i et SLIDING STOP, hvor den glider på bagbenene og traver på forbenene. Et slidingstop efterfølges altid af enten et ROLL BACK, hvor hesten skal vende 180° grader og lande i galop, eller en BACK UP, hvor hesten skal bakkes. Dommerne bedømmer hver enkel manøvre, og hesten skal gerne guides villigt igennem hele pattern.

Foto: Henrik Sewell, www.sewell.dk

RANCH RIDING:
Ranch Riding er en disciplin, der ønsker at fremhæve evne, alsidighed, holdning og bevægelse af en "ranch" hest i arbejde. I AQHA regelbogen er der 5 forudbestemte patterns, men showmanagement kan også vælge at designe deres eget, så længe det indeholder de obligatoriske elementer. Klassen bedømmes ud fra hestens evne til at arbejde i et fremadgående tempo og udføre en række manøvrer som fx "turns", "sidepass", "Bomarbejde" og "galopskift". Et pattern skal indeholde gangarterne WALK, TROT, LOPE på begge volter, samt EXTENDED TROT og EXTENDED LOPE på mindst en volte. Derudover skal der også stoppes og bakkes.

Foto: Henrik Sewell, www.sewell.dk

CUTTING:
I cutting arbejder hesten med kvæg. Hest og rytter skal bevæge sig stille og roligt ind i en flok af kvæg, hvorefter de skal udvælge én ko, "cutte" den væk fra flokken og drive en ind på midten af arenaen. Det er nu hestens job, at holde den enkelte ko væk fra flokken. Dommerne bedømmer ud fra hestens evne til at holde koen væk fra flokken, dens "cow sense", opmærksomhed og mod. De rigtig gode cuttingheste arbejder med kvæget, ligesom en hyrdehund vil gøre med en fåreflok. Der er en 2 1/2 minut tidslimit pr. hest og rytter.


Foto: Henrik Sewell, www.sewell.dk

WORKING COWHORSE:
I denne disciplin kombineres en hests "cowsense" med dens evne til at udføre reiningmanøvrer. Disciplinen består af 2 dele: den første er et forudbestemt reiningpattern og den anden del er arbejdet med koen. Dommerne bedømmer ud fra "cowsense", lethed, gode manerer, villighed og evnen til at udføre reiningdelen. I kvægdelen bliver der sluppet en enkelt ko ind i arenaen, og hesten er forpligtet til at holde koen nede langs den ene kortside af arenaen, hvorefter den skal skifte volten mindst en gang hver vej på langsiden af arenaen, samt drive koen i en cirkel hver vej. “Dry Work” (Reiningopgaven) samt “Cow Work” (opgaven med kalven) tæller 50% af den endelige bedømmelse.  

ENGELSKE Discipliner:

HUNT SEAT EQUITATION:
Hunt Seat Equitation er igen en disciplin, der kun er åben for YOUTH og AMATEUR ryttere, og fokus ligger på rytterens evne til at ride og navigere hesten for lette hjælpere. Her skal equipagerne være iklædt "engelsk udstyr". Klassen forløber ligesom Western Horsemanship med et forudbestemt pattern, der indeholder manøvrer som fx overgange, back up, letridning på den rigtige diagonal, kontragalop og handgalop (hvor rytteren rider i let sæde). Efter individuel udførelse af pattern inviteres alle equipagerne igen ind i arenaen til "rail work", hvor der rides på hovslaget og rytternes opstilling og evne til at lave overgange vises op imod hinanden. Dommerne ligger vægt på rytterens opstilling, hjælpere, samt kontrol, præcision og evne til at udføre pattern.

Foto: Henrik sewell, www.sewell.dk

HUNTER UNDER SADDLE:
Hunter under Saddle er igen en engelsk disciplin i engelsk udstyr, hvor dommerne evaluerer "huntertypen" af quarterhestene. Klassen foregår lidt ligesom Western Pleasure, men her vises hestene på hovslaget i en WALK, TROT (en 2 taktet trav med fremadrift og øgning af traven i forhold til JOG-bevægelsen) og CANTER (en 3 taktet galop med mere fremaddrift og øgning af galopbevægelsen i forhold til LOPE-bevægelsen). Dommerne bedømmer ud fra lethed i bevægelserne, fritflydende skridt og villighed til at performe.

Foto: Henrik Sewell, www.sewell.dk

HUNTER HACK:
Igen en engelsk klasse, hvor equipagen skal passere 2 spring, hvorefter de skal ud på et "railwork" i WALK, TROT & CANTER begge volter. Dommerne bedømmer ud fra stilen, letheden og villigheden til at passere springene, samt bevægelserne og overgangene i "railworket".  

 

Foto: John Jensen, www.taselvfoto.dk

 

Fritid

Quarter hesten er meget yndet til fritidsbrug p.g.a det rolige temperament og ideelle bygning. Western sadlen er bygget til at kunne ride i over en længere tidsperiode, med komfort for både hest og rytter. 

AQHA byder ved siden af stævneorienterede aktiviteter også på et program til fritidsryttere, som ikke er interesseret i de mangfoldige konkurrencediscipliner, men som alligevel gerne vil være med i nogle af foreningens aktiviteter. 

Det såkaldte “Horse Back Riding Program” kræver ikke andet af deltagerne, end at skrive de timer ned, som man har redet på sin Quarter Horse. Efter at have samlet 50, 100 og helt op til 5.000 timer samen før man forskellige “awards” som f.eks. caps og endda et dyrt spænde i sølv og guld ved 5.000 timer.

Selvfølgelig findes det ingen kontrol, om man virkelig har brugt alle de timer i sadlen, men programmet er jo heller ingen konkurrence, hvor det gælder om at være bedre end andre, men det er nærmest en opfordring til den enkelte rytter og hesteejer til at tage sig lidt mere tid til ridning.

Efter en hård, lang arbejdsdag er der ikke så mange, som vil tage deres hest og ride en tur i naturen, men netop det er Quarter Horses gode til, da de ikke først kræver times træning på ridebanen for at man kan kontrollere dem…

I USA er “Ride of America” arrangementer ved at blive utrolig populære. Man mødes en hel gruppe Quarter ryttere og rider en tur i terræn med arrangøren som guide. Turen kan vare flere dage og byder på naturoplevelser, kvalitetstid med sin hest og selskab af andre Quarter fans.

Denne type “ridekomsammen” er også ved at gribe om sig i Europa, hvor der bl.a. også har været afholdet flere “Ride of Germany” i Tyskland. Vi håber på,, at det også snart breder sig til Danmark, da det er en god mulighed for dejligt samvær med sin hest og andre ryttere, som man ofte kun møder til stævner, hvor man er under stress.

Om Quarteren

QUARTER HORSES kan kun registreres i USA, men forud for en registrering skal papirerne gå gennem det pågældende lands kontor til registrering og afstempling, således at man i hvert land har et overblik over de heste der registreres, købes og sælges. På denne måde kan der laves et bedre og mere solidt fremstød for QUARTER HORSES i det pågældende land.

Mange ranches i USA har allerede før grundlæggelsen af AQHA ført stambøger over deres hingste, hopper og afkom. I trediverne var der nogle ihærdige mennesker, der rejste over hele USA for at samle oplysninger om Quarter Horses. Derpå begyndte man det store arbejde med at lave det samlede register, som i dag er grundlaget for AQHA og al registrering af Quarter Horses i verdenen. Den første grundlæggende generalforsamling fandt sted i Fort Worth, Texas, den 15. Marts 1940. Den eneste hesterace, der under bestemte omstændigheder må krydses Quarter Horses, er engelsk fuldblod. Dette er dog kun muligt, hvis disse er registreret i det pågældende lands fuldblods-forbund, som så igen skal være tilmeldt “The Jockey Club of North America”.

Den optimale Quarter Horse er en meget smuk og harmonisk hest, med en for denne race meget typefuld, veludviklet og let genkendelig muskulatur.

Hesten har et lille fint, nærmest trekantet hoved med små ører, store smukke øjne, store veludviklede kæber og en lille fin mule. Dette er dog kun det idealbillede, som danner grundlaget for den moderne avl.

Typisk for denne nye avlsretning fra 80erne er det trekantede hoved og de små ører.

Disse kendetegn findes dog ikke i så høj grad hos de såkaldte foundation-heste, dvs. heste, som i stor omfang er avlet på basis af gamle avlslinier, der står for en meget alsidig, stærk og rolig type Quarter Horse.

Overgangen fra hoved til hals skal være åben, således at der er frihed for en stor flexibilitet og dermed gode muligheder for korrekt holdning i enhver form for arbejde, som man måtte forlange af hesten.

Halsen skal være af tilpas længde og velansat på skulderen, som skal være på ca. 45 grader.Dette giver hesten frihed til at bevæge sig med en hastighed, som har gjort denne hest til verdens hurtigste hest på en kvart mil ( QUARTER of a mile = QUARTER-HORSE ).

Hesten har en god bringe, en stor brystkasse, en forholdsvis kort ryg og et meget hældende kryds, som gør det muligt at “sætte” sig godt, når den skal stoppe og dreje i sit arbejde med kvæget.

Hestens bagkrop er forsynet med en usædvanlig stærk og veludviklet muskulatur, som gør det muligt at sprinte med en stor hastighed og med et afsæt som nok ikke findes ved andre hesteracer. Kun på distancer over 1200 meter er fuldblodshesten QUARTER HORSES overlegen.

Benene på QUARTER HORSES er også noget for sig selv. Udover at der her findes muskler, som andre hesteracer næsten ikke har, er piberne korte og stærke. Alle led er kraftige og veludviklede, hovene er runde og stærke.

Quarter Horses findes kun ensfarvet, og der er kun tilladt aftegninger i begrænset omfang, men QH har mange farvefacetter.

Quarter Horses er en optimal hest til såvel fritidsridning som også stævner, og der afholdes omkring 2500 anerkendte Quarter Horses-shows på verdensbasis årligt – I Danmark holdes der i øjeblikket 5-7 Shows hvert år.

På disse shows, som kun kan bedømmes af særligt uddannede og anerkendte dommere, kan heste og ryttere optjene point, som så igen kan blive anerkendt af AQHA , og man er dermed med i et verdensomspændende pointsystem. Disse point fører til forskellige æresbeviser, trofæer og lign., som også forøger værdien af især hestene.

En ikke ubetydelig del af QUARTER-HORSE-rytterne (i følge AQHA mere end 60%) deltager dog aldrig eller næsten aldrig i stævner. AQHA tilbyder derfor også programmer for den almindelige fritidsrytter som det kendte “Horseback Riding Program”. Her registrerer man hver time, som man rider på sin QUARTER HORSE. Efter et bestemt antal timer kan man derefter f.eks. få et specielet bæltespænde fra AQHA.

Ved siden af alle officielle stævner og programmer er Quarter Horses på grund af deres udprægede alsidighed og pålidelighed de optimale heste til mange forskellige slags ridning.

Quarteren

QUARTER HORSES kan kun registreres i USA, men forud for en registrering skal papirerne gå gennem det pågældende lands kontor til registrering og afstempling, således at man i hvert land har et overblik over de heste der registreres, købes og sælges. På denne måde kan der laves et bedre og mere solidt fremstød for QUARTER HORSES i det pågældende land.

Mange ranches i USA har allerede før grundlæggelsen af AQHA ført stambøger over deres hingste, hopper og afkom. I trediverne var der nogle ihærdige mennesker, der rejste over hele USA for at samle oplysninger om Quarter Horses. Derpå begyndte man det store arbejde med at lave det samlede register, som i dag er grundlaget for AQHA og al registrering af Quarter Horses i verdenen. Den første grundlæggende generalforsamling fandt sted i Fort Worth, Texas, den 15. Marts 1940. Den eneste hesterace, der under bestemte omstændigheder må krydses Quarter Horses, er engelsk fuldblod. Dette er dog kun muligt, hvis disse er registreret i det pågældende lands fuldblods-forbund, som så igen skal være tilmeldt “The Jockey Club of North America”.

Den optimale Quarter Horse er en meget smuk og harmonisk hest, med en for denne race meget typefuld, veludviklet og let genkendelig muskulatur.

Hesten har et lille fint, nærmest trekantet hoved med små ører, store smukke øjne, store veludviklede kæber og en lille fin mule. Dette er dog kun det idealbillede, som danner grundlaget for den moderne avl.

Typisk for denne nye avlsretning fra 80erne er det trekantede hoved og de små ører.

Disse kendetegn findes dog ikke i så høj grad hos de såkaldte foundation-heste, dvs. heste, som i stor omfang er avlet på basis af gamle avlslinier, der står for en meget alsidig, stærk og rolig type Quarter Horse.

Overgangen fra hoved til hals skal være åben, således at der er frihed for en stor flexibilitet og dermed gode muligheder for korrekt holdning i enhver form for arbejde, som man måtte forlange af hesten.

Halsen skal være af tilpas længde og velansat på skulderen, som skal være på ca. 45 grader.Dette giver hesten frihed til at bevæge sig med en hastighed, som har gjort denne hest til verdens hurtigste hest på en kvart mil ( QUARTER of a mile = QUARTER-HORSE ).

Hesten har en god bringe, en stor brystkasse, en forholdsvis kort ryg og et meget hældende kryds, som gør det muligt at “sætte” sig godt, når den skal stoppe og dreje i sit arbejde med kvæget.

Hestens bagkrop er forsynet med en usædvanlig stærk og veludviklet muskulatur, som gør det muligt at sprinte med en stor hastighed og med et afsæt som nok ikke findes ved andre hesteracer. Kun på distancer over 1200 meter er fuldblodshesten QUARTER HORSES overlegen.

Benene på QUARTER HORSES er også noget for sig selv. Udover at der her findes muskler, som andre hesteracer næsten ikke har, er piberne korte og stærke. Alle led er kraftige og veludviklede, hovene er runde og stærke.

Quarter Horses findes kun ensfarvet, og der er kun tilladt aftegninger i begrænset omfang, men QH har mange farvefacetter.

Quarter Horses er en optimal hest til såvel fritidsridning som også stævner, og der afholdes omkring 2500 anerkendte Quarter Horses-shows på verdensbasis årligt – I Danmark holdes der i øjeblikket 2 – 3 Shows hvert år.

På disse shows, som kun kan bedømmes af særligt uddannede og anerkendte dommere, kan heste og ryttere optjene point, som så igen kan blive anerkendt af AQHA , og man er dermed med i et verdensomspændende pointsystem. Disse point fører til forskellige æresbeviser, trofæer og lign., som også forøger værdien af især hestene.

En ikke ubetydelig del af QUARTER-HORSE-rytterne (i følge AQHA mere end 60%) deltager dog aldrig eller næsten aldrig i stævner. AQHA tilbyder derfor også programmer for den almindelige fritidsrytter som det kendte “Horseback Riding Program”. Her registrerer man hver time, som man rider på sin QUARTER HORSE. Efter et bestemt antal timer kan man derefter f.eks. få et specielet bæltespænde fra AQHA.

Ved siden af alle officielle stævner og programmer er Quarter Horses på grund af deres udprægede alsidighed og pålidelighed de optimale heste til mange forskellige slags ridning.

Vidste du at...

Vidste du at...

Vidste du at...